Prehľad trhu - prehľad ceny tovarov podľa mesiaca

Názov tovaru Dopyt Ponuka Ref. cena Akcie
Posypová soľ do síl Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Posypová soľ Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Kamenná drvina 0/4 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Kamenná drvina 4/8 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966