Prehľad pokynov

Typ FilterČas vytvorenia FilterPosledná zmena FilterTermín plnenia FilterTovar FilterLot (tn) ▲ FilterMnožstvo (lot) FilterMin (lot) FilterCena (€) FilterParita FilterMiesto Filter Menu
Počet záznamov: 11; Strana: 1/1; Vygenerované za: 0.09 s
Predaj27.11.2019 22:37:4227.11.2019 22:37:4225.02.2020NaCl-S-EUR-MON-ZZS12550186DDPSlovensko
Predaj27.11.2019 22:37:4627.11.2019 22:37:4625.03.2020NaCl-S-EUR-MON-ZZS12550186DDPSlovensko
Predaj25.03.2019 10:28:0425.03.2019 10:28:0425.12.2019PosypovaSol-EUR-MON25120169DDPSlovensko
Predaj25.03.2019 10:29:2325.03.2019 10:29:2325.03.2020PosypovaSol-EUR-MON25120169DDPSlovensko
Predaj26.03.2019 11:48:2026.03.2019 11:48:2025.02.2020PosypovaSol-EUR-MON25100175DDPSlovensko
Predaj26.03.2019 11:46:1526.03.2019 11:46:1525.01.2020PosypovaSol-EUR-MON25200173DDPSlovensko
Predaj27.11.2019 22:36:4227.11.2019 22:36:42-NaCl-S-EUR-SPOT_ZZS12550186DDPSlovensko
Predaj27.11.2019 22:37:0027.11.2019 22:37:0025.01.2020NaCl-S-EUR-MON-ZZS12550186DDPSlovensko
Predaj26.03.2019 11:45:4526.03.2019 11:45:4525.12.2019PosypovaSol-EUR-MON25200173DDPSlovensko
Predaj25.03.2019 11:37:5525.03.2019 11:37:5525.01.2020PosypovaSol-EUR-MON25200167DDPSlovensko
Predaj25.03.2019 11:37:5925.03.2019 11:37:5925.02.2020PosypovaSol-EUR-MON25200167DDPSlovensko
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966