Prehľad pokynov

Typ FilterČas vytvorenia FilterPosledná zmena ▼ FilterTermín plnenia FilterTovar FilterLot (tn) FilterMnožstvo (lot) FilterMin (lot) FilterCena (€) FilterParita FilterMiesto Filter Menu
Počet záznamov: 2; Strana: 1/1; Vygenerované za: 0.002 s
Predaj31.12.2019 13:08:2931.12.2019 13:08:29-NaCl-S-EUR-SPOT_ZZS12540191DDPSlovensko
Predaj27.11.2019 22:36:4209.12.2019 10:03:43-NaCl-S-EUR-SPOT_ZZS12550192DDPSlovensko
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966